Senco - wczesne wsparcie

Praca z Senco z Urzędu Lokalnego Rochdale Senco Co-Ordinator - Anna Wysk.

Senco oznacza "Koordynatora potrzeb w zakresie edukacji specjalnej". Senco jest odpowiedzialne za codzienną pracę Polityki Senco Nursery. Wszystkie główne żłobki muszą wyznaczyć nauczyciela, który będzie administratorem Senco i wsparciem dla rodziców.
Senco musi również współpracować z koordynatorami programów nauczania w przedszkolu, aby upewnić się, że wymagania uczenia się wszystkich dzieci z SPE mają równy priorytet i nacisk.
Senco będzie koordynowało dodatkowe wsparcie dla uczniów ze SPE i będzie współpracował z rodzicami, nauczycielami i innymi specjalistami, którzy są z nimi związani.
Senco jest odpowiedzialne za zaangażowanie psychologa edukacyjnego i innych usług zewnętrznych, w szczególności dla dzieci otrzymujących wsparcie w Akcji przedszkolnej i przedszkola Action Plus.
 

O nas

W naszym oddziale przedszkola liczy się każde dziecko, dba się o to, by zrozumiało ono samego siebie i świat je otaczający i potrafiło harmonijnie w nim funkcjonować.

POSIADAMY

ofsted2019goodprovider

Przełącznik języka